steins belang facebook steins belang twitter steins belang linkedin steins belang youtube steins belang email steins belang formulier

Noud Claessens wederom lijsttrekker Steins Belang

Noud Claessens is door de leden van Steins Belang unaniem gekozen tot lijsstrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Tijdens de algemene ledenvergadering is Noud Claessens unaniem gekozen tot lijsttrekker van de politieke vereniging Steins Belang.

Lees meer

Afdrukken

ALGEMENE BESCHOUWINGEN: Programmabegroting 2022-2025

Kijkend naar de voorliggende programmabegroting wil Steins Belang graag stilstaan bij de volgende hoofdthema’s:
Sociaal Domein, Toerisme, Energietransitie, Wonen en al laatste verkeer en bereikbaarheid.
Lees verder voor de gehele Programmabegroting 2022-2025

Lees meer

Afdrukken

Verhogen van het minimumloon?

In Stein zijn momenteel veel inwoners die ondanks een onmisbaar beroep, een inkomen hebben waarmee ze officieel tot de werkende armen behoren. Dit betekent dat deze inwoners hun gezinnen niet of nauwelijks kunnen onderhouden.
Als Steins Belangvinden wij dit onacceptabel, daarom ondersteunen wij de motie: ‘aansluiting bij coalitie minimumloon naar € 14,-
Door het ondersteunen van deze motie te ondersteunen geven wij een duidelijk signaal richting Den Haag dat er verandering moet komen.

Lees meer

Afdrukken

Meer artikelen...

  • 1
  • 2

Actueel nieuws uit de regio (De Limburger)

LimburgerStein