steins belang facebook steins belang twitter steins belang linkedin steins belang youtube steins belang email steins belang formulier

Uit de kranten

Klik op de afbeeldingen om de volledige versie te openen.


Nieuws uit de raad vergadering van 12 september 2019 Participatiebedrijf/Vixia

0
0
0
s2smodern

Aan de orde is het raadsvoorstel inzake bestuursconvenant integraal participatiebedrijf.
Wij hebben als Steins Belang kennisgenomen van het Bestuursconvenant in zijn geheel en de artikelen 3.2, 3.4 en 3.5 in het bijzonder.
Wij stellen vast dat met artikel 3.2 recht wordt gedaan aan de wens van Stein om op basis van een totaaldossier een integraal besluit te nemen over de besturing en uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening en de Participatiewet.

Lees meer

Afdrukken

Vragen over de ontwikkeling van de multifunctionele sportaccommodatie 2.0.

Fractie Steins Belang ontvangt antwoord op schriftelijke gestelde vragen omtrent het project MISA 2.0.
Op 15 april heeft u, als raadsfractie Steins Belang, middels RvO vragen het College verzocht om beantwoording van onderstaande vragen over de ontwikkeling van de multifunctionele sportaccommodatie 2.0. Dit naar aanleiding van de verstuurde RIB d.d. 29 maart 2019.

Lees meer

Afdrukken

Steins Belang zet zich in voor de veiligheid van de Steinse burgers.

0
0
0
s2smodern

Noud Claessens fractievoorzitter Steins Belang heeft in de raadsvergadering van 4 april 2019 in een motie aan de raad voorgesteld burgemeester mevrouw Leurs-Mordang op pad te sturen met een aantal wensen om Stein veiliger te maken. Steins belang wilt meer politie en boa’s zichtbaar en beter op straat het veiligheidsgevoel van inwoners te bevorderen. In het bijzonder aandacht voor: het gebied High impact Crimes (Woninginbraken en berovingen) met een integrale aanpak voor veelplegers en rondreizende criminele bendes.
De gemeenteraad heeft de motie unaniem aangenomen. Lees meer over de motie via de link.

Lees meer

Afdrukken

Meer artikelen...

  • 1
  • 2

Actueel nieuws uit de regio (De Limburger)

23 september 2019