steins belang facebook steins belang twitter steins belang linkedin steins belang youtube steins belang email steins belang formulier

Bedankt voor uw stem en steun!

Lieve burgers van Stein. Fijn dat jullie de weg naar het stembureau hebben gemaakt en gebruik gemaakt hebben van een mooie verworven voorrecht, het kiesrecht. En heel erg dank aan iedereen die het vertrouwen in onze partij Steins Belang hebben geschonken door hun stem uit de brengen op onze partij.
Namens alle partijleden
Gina van Mulken, lijsttrekker van Steins Belang

Afdrukken