steins belang facebook steins belang twitter steins belang linkedin steins belang youtube steins belang email steins belang formulier

UIT DE RAADSVERGADERING VAN 26 OKTOBER 2017

De gemeenteraad van Stein heeft tijdens de vergadering van 26 oktober jl. besloten om nu nog niet in te stemmen met de oprichting van een participatiebedrijf én de samenvoeging van de afdelingen “werk en inkomen” (sociale diensten) van de gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein. Het lag in de bedoeling om per 1 januari 2018 tot de oprichting van het participatiebedrijf en de samenvoeging te komen, maar de gemeente Stein wil eerst meer- en betere onderbouwing van de voorgelegde plannen zien. Stein blijft zich uiteraard inzetten voor de samenwerking in het belang van de Vixia medewerkers.
28-10-2017 – Graad Coumans

(Lees ook de artikelen in De Limburger van 27 oktober 2017: “Personeel Vixia b.v. vogelvrij” en: “Stein blijft rond Vixia op samenwerking gericht”)

Afdrukken