steins belang facebook steins belang twitter steins belang linkedin steins belang youtube steins belang email steins belang formulier

Mirjam Driessen terug in de raad namens Steins Belang

0
0
0
s2smodern

De raadszetel die  door het plotselinge overlijden van Eef Janissen is vrijgekomen wordt tot aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 ingevuld door Mirjam Driessen. Onze partijleden en de raadsfractie zijn erg content met deze oplossing. Mirjam was immers al eerder lid van de Steinse Gemeenteraad en kan bogen op jarenlange ervaring in de lokale politiek. Mirjam licht haar keuze zelf nog even toe:

Lees meer

Afdrukken

Route en ontbinding carnavalsoptocht

Burgemeester en Wethouders

Stadhouderslaan 200

6171 KP STEIN.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Ex artikel 155 1e lid Gemeentewet en artikel 39 RvO

Onderwerp: Route en ontbinding carnavalsoptocht De Steinder Bök op 26 februari 2017

Geacht college,

Van enkele bewoners van de Moutheuvel, aanleunwoningen en appartementen boven MFC De Grous krijgen wij signalen dat de optocht dit jaar niet langs de Moutheuvel aan de Heerstraat Centrum zou trekken. De ontbinding zou volgens deze signalen gaan plaatsvinden op het pleintje voor Fitnesscentrum Anytime en restaurant Luna.

Vele senioren welke in het centrum van Stein wonen, zien graag de optocht langs hun woonplek passeren, aan een ontbinding van de stoet nog voordat deze langs hun woonplek trekt is geen behoefte.

Het voornemen om de gehele dag een parkeerverbod in te stellen vinden de bewoners en ook wij, een onnodig en onaanvaardbaar idee. Anytime, Luna en ook andere zaken zijn die dag geopend en hebben belang bij een goede bereikbaarheid van hun zaken.

Naar de mening van onze fractie zou de ontbinding van de optocht niet op die plaats moeten en kunnen plaats vinden.

Via de Heerstraat Centrum en de Stadhouderslaan door trekken tot op de grote parkeerplaats aan de Dross. Jhr. Van Kesselstraat zou, onzes inziens, een beter alternatief zijn.

Onze vraag:

De optochtroute, in overleg met de Steinder Bök zo te plannen dat de optocht toch langs de Moutheuvel, aanleunwoningen en de seniorenappartementen aan de Heerstraat Centrum trekt en de ontbinding dus niet op het pleintje voor Anytime en Luna plaats gaat vinden?

In afwachting van uw spoedige reactie,

Namens de raadsfractie Steins Belang,

Graad Coumans-fractievoorzitter Paul Lardenoije-raadslid

 

Afdrukken

Koolmonoxide alarm in het complex aanleunwoningen

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Ex artikel 155 1e lid gemeentewet en artikel 39 RvO

Steins 5 januari 2017

Namens de fractie Steins Belang stellen wij de volgende vragen aan het college:

Toelichting:

Verontruste familieleden van bewoners van de aanleunwoningen aan de Heerstraat Centrum in Stein hebben ons geattendeerd op het feit dat gisteren, 4 januari, om ca. 19 uur voor de tweede maal in enkele dagen het koolmonoxide alarm is afgegaan in het complex aanleunwoningen.

Zoals bekend is koolmonoxide een reukloos gas dat vrij komt o.a. ten gevolge van slechte verbranding in b.v. een slecht functionerende verwarmingsinstallatie.

In het belang van de veiligheid van de kwetsbare bewoners in het betreffende complex vragen wij het college:

 1. Met klem de verhuurder te verzoeken alles in het werk te stellen om herhaling van deze onveilige situatie te voorkomen.

 2. Van de verhuurder te eisen dat deze met bewijsstukken aan toont dat eventuele problemen met de verwarmingsinstallatie zijn opgelost of dat de installatie is vervangen.

 3. De brandweer te verzoeken om verscherpt toezicht in te stellen, om per omgaande te komen tot een maximaal veilige situatie voor de bewoners van dit complex.

Wij rekenen op uw inzet in dezen.

Namens fractie Steins Belang

Paul Lardenoije

Graad Coumans.

 

Afdrukken

Omnibuzz/Arriva vervoer van WMO-geïndiceerde

Burgemeester en Wethouders

Stadhouderslaan 200

6171 KP STEIN.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Ex artikel 155 1e lid en artikel 39 RvO

Betreffende: Omnibuzz/Arriva vervoer van WMO-geïndiceerde naar aanleiding van het persbericht onder de titel: “Begeleiders gratis mee in de bus”

Hierover heeft onze fractie de volgende vragen:

 1. Wij willen graag per omgaande beschikken over het aanbod goedkoop- of gratis vervoer van ouderen en gehandicapten welk door Arriva is gedaan aan de Limburgse gemeenten en Omnibuzz.

 2. Is de gratis begeleiderskaart van reizen in bus en trein van Arriva een andere kaart of een ander aanbod dan de landelijk geldende O.V. begeleiderskaart welke op indicatie wordt afgegeven door Argonaut en welke geldt voor het totale openbaar vervoer in Nederland?

 3. Nu Arriva is bovengenoemd persbericht de gemeenten verwijt onvoldoende vaart te maken om tot een oplossing te komen vinden wij het als fractie Steins Belang meer dan noodzakelijk om naar WMO cliënten een reactie te geven over wat er komt, gratis of met korting, hoe de begeleiding geregeld gaat worden en een datum wanneer dit alles rond is. Is het college dit met ons eens?

In afwachting van uw spoedige reactie.

Namens de raadsfractie Steins Belang,

Graad Coumans – fractievoorzitter Paul Lardenoije- raadslid

 

Afdrukken

Wat gaat met het Steinerbos gebeuren ?

0
0
0
s2smodern

Een aantal bezorgde inwoners en omwonenden hebben een ludieke brief ingestuurd inzake de onzekerheid over de toekomst van het Steinerbos. Deze tekst bevat naast de nodige kwinkslagen en een kritische maar terechte ondertoon. Onze partij is het in ieder geval volledig eens met de oproep voor transparantie, daadkracht en realisme ...lees daarom alles over "het sprookje"

De maat is vol

0
0
0
s2smodern

De fractie Steins Belang heeft in het College middels een brief laten weten "not amused" te zijn over de wijze waarop het Dossier Mergelakker in de doofpot wordt gehouden. SB tracht al maanden te achterhalen wat er is gebeurd met de betalingen van en naar verenigingen die het complex mergelakker sinds 2011 als hun domicile beschouwen. Uit eerdere stukken die - na lang aandringen - boven water zijn gekomen is gebleken dat gemeentelijke subsidies herhaaldelijk zijn verrekend met huurbedragen en energie voorschotten.

Lees meer

Afdrukken

Meer artikelen...


Laatste Nieuws

 • Standaard
 • Titel
 • Datum
 • Willekeurig
 • Onderwerp: Vragen multifunctionele sportaccommodatie 2.0. n.a.v. van Uw brief d.d.
  Lees verder
 • Bijgevoegd de brief met antwoorden met betrekking tot MISA 2.0
  Lees verder
 • Inhoudelijke brief Steins Belang inzake de jaarrekening 2019 en begrotingen.Geachte
  Lees verder
 • Naar aanleiding van het Verslag Raadsconferentie Beheersmaatregelen/Ombuigingen van 6 oktober
  Lees verder
 • Steins Belang stelt schriftelijke vragen over de chemokar in verband
  Lees verder