steins belang facebook steins belang twitter steins belang linkedin steins belang youtube steins belang email steins belang formulier

Uitbreiding blauwe parkeerzone winkelcentrum Stein van de baan.

0
0
0
s2smodern

Alle ingediende bezwaren door de Commissie Bezwaar en Beroep ontvankelijk –en gegrond verklaard. Het Steinse College neemt het advies van de commissie over.

Het besluit van 5 juni 2019 tot instelling van een algehele blauwe zone rondom winkelcentrum Stein werd vervolgens heroverwogen en bij besluit van 3 december 2019 ingetrokken.

Naar mening van Steins Belang een goed besluit.

Fractie voorzitter Noud Claessens

Afdrukken


Laatste Nieuws

 • Standaard
 • Titel
 • Datum
 • Willekeurig
 • Onderwerp: Vragen multifunctionele sportaccommodatie 2.0. n.a.v. van Uw brief d.d.
  Lees verder
 • Bijgevoegd de brief met antwoorden met betrekking tot MISA 2.0
  Lees verder
 • Inhoudelijke brief Steins Belang inzake de jaarrekening 2019 en begrotingen.Geachte
  Lees verder
 • Naar aanleiding van het Verslag Raadsconferentie Beheersmaatregelen/Ombuigingen van 6 oktober
  Lees verder
 • Steins Belang stelt schriftelijke vragen over de chemokar in verband
  Lees verder