steins belang facebook steins belang twitter steins belang linkedin steins belang youtube steins belang email steins belang formulier

Antwoord op vragen mistoestanden bij Stichting IKL

Fractie Steins Belang stelde op 24 maart 2021 vragen over de vermeende mistoestanden bij Stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen IKL.
In dit artikel leest u de antwoorden van de wethouder.

De gestelde vragen;

 1. Een overzicht van gegunde opdrachten aan IKL in onze gemeente over de periode van vijf jaar terug tot heden.
 2. Een overzicht van opdrachten voor werkzaamheden welke zijn uitgevoerd door IKL in die periode.
 3. Een overzicht van werken gegund aan IKL welke in genoemde periode zijn uitgevoerd in onder-aanneming door andere bedrijven. Graag een overzicht van die bedrijven.
 4. Zijn er thans nog lopende opdrachten aan IKL in uitvoering door IKL of door onder-aanneming, zo ja welke? Eenmalige opdrachten of meerjarige opdrachten? Voor welke bedragen?

Lees hier de antworoden;

pdf document

AfdrukkenLaatste Nieuws

 • Standaard
 • Titel
 • Datum
 • Willekeurig
 • Steins Belang stelt schriftelijke vragen over de staat van de stoep
  Lees verder
 • Steins Belang stelde schriftelijke vragen over de staat van het trottoir
  Lees verder
 • Onderwerp: Vragen, opmerkingen en verbetersuggesties m.b.t. onduidelijke communicatie tussen gemeente
  Lees verder
 • Fractie Steins Belang stelt vragen over vermeende mistoestanden bij Stichting
  Lees verder
 • Afgelopen week tekende de zestien Zuid-Limburgse gemeenten in Valkenburg aan
  Lees verder
 • Fractie Steins Belang stelt schriftelijke vragen inzake de enquête over
  Lees verder