steins belang facebook steins belang twitter steins belang linkedin steins belang youtube steins belang email steins belang formulier

Vragen omtrent verslag Raadsconferentie Beheersmaatregelen/Ombuigingen

0
0
0
s2smodern

Naar aanleiding van het Verslag Raadsconferentie Beheersmaatregelen/Ombuigingen van 6 oktober 2020 zijn er nog een aantal onbeantwoorde vragen.

Onderwerp: Vragen omtrent verslag Raadsconferentie Beheersmaatregelen/Ombuigingen

SCHRIFTELIJKE VRAGEN:

Ex. artikel 155, 1e lid gemeente wet 42 RvO

Stein, 10 oktober 2020

Geacht College,

Naar aanleiding van het Verslag Raadsconferentie Beheersmaatregelen/Ombuigingen van 6 oktober 2020 hebben wij nog een aantal onbeantwoorde vragen. Als Fractie Steins Belang hebben wij de vraag gesteld “Is gekeken naar het budget voor het beheer van de openbare ruimte?” Daarbij hebben wij aangegeven, dat er onzes inziens een toelichting moet komen over het budget openbare ruimte.

Als antwoord hebben wij ontvangen:

“De kosten die in de meerjarenbegroting zijn opgenomen voor het beheer van de onderhoud openbare ruimte is gerelateerd aan het huidige kwaliteitsniveau dat door de raad is vastgesteld. NB Op 30 juni 2016 zijn de kwaliteitskaders door de gemeenteraad vastgesteld. In de stukken die zijn te raadplegen op iBabs staat ook opgenomen welke posten financieel zijn te beïnvloeden door het aanpassen van de kwaliteitsniveaus. De bedragen genoemd in de stukken uit 2016 zullen moeten worden geactualiseerd als de gemeenteraad zich uitspreekt om financiële ruimte te zoeken in de kosten voor het beheer van de openbare ruimte.”

Het antwoord beantwoord niet de vraag zoals wij deze als fractie Steins Belang gesteld hebben.

Als fractie vinden wij dat er voorafgaande aan de begrotingsvergadering duidelijkheid geschetst moet worden over elke posten die financieel zijn te beïnvloeden door het aanpassen van de kwaliteitsniveaus doormiddel van het creëren van scenario’s zoals in het vastgesteld stuk van 2016 reeds gebeurd is. De raad wordt hierdoor maximaal in de gelegenheid gebracht om een gerichte keuze te maken op het gebied van de openbare ruimte.

Graag ontvangen wij de bovenstaande aanvulling voor de begrotingsvergadering van 12 november 2020.

Wij zien uw reactie graag zo spoedig mogelijk tegemoet.

Hoogachtend,

Namens de fractie Steins Belang,

Noud Claessens Fractievoorzitter

 

Afdrukken


Laatste Nieuws

 • Standaard
 • Titel
 • Datum
 • Willekeurig
 • Onderwerp: Vragen multifunctionele sportaccommodatie 2.0. n.a.v. van Uw brief d.d.
  Lees verder
 • Bijgevoegd de brief met antwoorden met betrekking tot MISA 2.0
  Lees verder
 • Inhoudelijke brief Steins Belang inzake de jaarrekening 2019 en begrotingen.Geachte
  Lees verder
 • Naar aanleiding van het Verslag Raadsconferentie Beheersmaatregelen/Ombuigingen van 6 oktober
  Lees verder
 • Steins Belang stelt schriftelijke vragen over de chemokar in verband
  Lees verder