De coalitiepartners van Stein geven een gezamenlijke reactie op de brief van CMB

Geschreven door Noud Claessens.

0
0
0
s2smodern

Bijgevoegd de brief met antwoorden aan CMB.

Aan de fractie CMB
Postbus 72
6170 AB Stein

Stein, 13-02-2020

Geachte collega’s van de fractie CMB,

U heeft de gemeenteraad van Stein een brief aangaande de toekomstige huisvesting van de scholen in Elsloo gestuurd. U spreekt de coalitie van de gemeente Stein in deze brief aan.

Onderstaand vindt u alineagewijs onze reactie:

Reactie coalitie:

Het college en de raad geven geen vorm aan de toekomstige huisvesting van de scholen in Elsloo. Dit gebeurt naar aanleiding van de FER, die in augustus 2017 van kracht ging na een unanieme aanbeveling van de medezeggenschapsraad. Kindante handelt nog steeds conform deze rapportage waarbij Elkerlyc als eerste teruggegeven zou worden en De poolster als 2e. Voor de inhoudelijke redenen van Kindante hiervoor verwijzen wij naar de FER. De CMB fractie blijft maar zaken door elkaar gooien: de gemeente gaat NIET over schoolinhoudelijke zaken waartoe ook het teruggeven van locaties behoort.

Reactie coalitie:

Deze pogingen zijn medio juni 2019 voor het eerst gehoord in de oordeelsvormende vergadering rondom het accommodatiebeleid. Na een stilte periode was het afgelopen maand echter opeens weer een item in de raad. De raad is echter al ruim 2 jaar op de hoogte van de teruggave van scholen (en welke dat dan zijn). Het feit dat de CMB fractie op de stoel van Kindante gaat zitten en woningbouw een hogere prioriteit geeft dan onderwijsinhoudelijke argumenten van Kindante geeft ons een wrang gevoel. Tevens vragen wij ons af waar de CMB fractie de wijsheid die beschreven wordt in het kader van noodzakelijke behoefte voor zorgwoningen en alle conclusies daaromtrent vandaan haalt. Voorts kan op de plek van de Poolster, 150 meter verderop ook goed gebouwd worden (als dit de wens is).

Reactie coalitie:

Over welke inwoners spreekt u? En u schrijft: “nooit begrepen”, was u er niet bij in de raad vanaf augustus 2017, toen de FER en alle consequenties daarvan door de raad geleid zijn? De stellingen over bereikbaarheid, veiligheid etc. over de Poolster zien wij graag feitelijk gestaafd, daar wij u hierin niet volgen. De gemeente Stein onttrekt geen school aan het onderwijs, dat doet Kindante. Als laatste: De Augustinusschool wordt door Kindante aangehouden als locatie en dus simpelweg niet teruggegeven.

Reactie coalitie:

Ruim 2 jaar niet opletten en nu opeens voor verkiezingsgewin een item tot probleem bombarderen heeft niks met vooruitzien te maken.

Reactie coalitie:

Graag zien wij de parkeerproblematiek en de verkeersonveilige situaties feitelijk inzichtelijk gemaakt. Het toenemen van deze onveiligheid verwachten wij, bij juist verkeersgedrag van weggebruikers, niet. We gaan immers van 3 naar 2 locaties waardoor de bewegingen minder worden. Overigens gaat verreweg het leeuwendeel van de kinderen vanuit de Poolster een plek krijgen in de St. Jozefschool.

Reactie coalitie:

Een binnensportvoorziening naast de poolster realiseren is inderdaad mogelijk, echter vanwege de omvang (minimaal 1.000 m2) maar op één plek, te weten aan de noord-west zijde van de school. Dit betekent voor omwonenden dat zij aan de directe overzijde van de straat een (minimaal) 7 meter hoog gebouw krijgen. Hoe zat dat ook alweer met bouwhoogte en het CMB? Jongerenhuisvesting op de plek van de sportzalen kan, maar hoe zit het dan met parkeerdruk?

Reactie coalitie:

De CMB fractie heeft zelf gekozen de motie aan te houden, daarmee ligt er geen opdracht voor het college en kan zij niet anders dan doorgaan waarmee zij bezig is. Daarnaast is het alleen aan Kindante om te bepalen waar zij hun onderwijshuisvesting handhaven. De motie was, zoals de portefeuillehouder al aangaf, op dit punt onuitvoerbaar. Óók met druk op Kindante.

Reactie coalitie:

Deze communicatie komt vanuit Kindante, de juridisch eigenaar, die over haar gebouwen gaat. Het college heeft u deze informatie niet willen onthouden en direct een RIB aan u gestuurd. Dat vinden wij constructief en voldoet aan de opdracht van actieve informatie voorziening.

 

Met vriendelijke groeten,

Namens de coalitiepartijen DOS, CDA, SB en VVD de fractievoorzitters

Peter Claessen

Eric Bours

Noud Claessens

Frank Dassen

 

Afdrukken