steins belang facebook steins belang twitter steins belang linkedin steins belang youtube steins belang email steins belang formulier

Koolmonoxide alarm in het complex aanleunwoningen

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Ex artikel 155 1e lid gemeentewet en artikel 39 RvO

Steins 5 januari 2017

Namens de fractie Steins Belang stellen wij de volgende vragen aan het college:

Toelichting:

Verontruste familieleden van bewoners van de aanleunwoningen aan de Heerstraat Centrum in Stein hebben ons geattendeerd op het feit dat gisteren, 4 januari, om ca. 19 uur voor de tweede maal in enkele dagen het koolmonoxide alarm is afgegaan in het complex aanleunwoningen.

Zoals bekend is koolmonoxide een reukloos gas dat vrij komt o.a. ten gevolge van slechte verbranding in b.v. een slecht functionerende verwarmingsinstallatie.

In het belang van de veiligheid van de kwetsbare bewoners in het betreffende complex vragen wij het college:

 1. Met klem de verhuurder te verzoeken alles in het werk te stellen om herhaling van deze onveilige situatie te voorkomen.

 2. Van de verhuurder te eisen dat deze met bewijsstukken aan toont dat eventuele problemen met de verwarmingsinstallatie zijn opgelost of dat de installatie is vervangen.

 3. De brandweer te verzoeken om verscherpt toezicht in te stellen, om per omgaande te komen tot een maximaal veilige situatie voor de bewoners van dit complex.

Wij rekenen op uw inzet in dezen.

Namens fractie Steins Belang

Paul Lardenoije

Graad Coumans.

 

Afdrukken


Laatste Nieuws

 • Standaard
 • Titel
 • Datum
 • Willekeurig
 • Onder de kop: “Tekort panden Vixia 7,3 miljoen” leest u
  Lees verder
 • Een beetje onwennig maar goed op de hoogte van hun
  Lees verder
 • Vandaag de 'Cultuurprijs' tijdens de waarderingsavond. Allemaal winnaars om trots
  Lees verder
 • De laatste raadsvergadering van deze raadsperiode. Op 21 maart 2018
  Lees verder
 • Tijdens het lijsttrekkersdebat op 20 maart jl. gaf Gina van
  Lees verder
 • Hierbij de voorlopige telling van het aantal stemmen per kandidaat.
  Lees verder