steins belang facebook steins belang twitter steins belang linkedin steins belang youtube steins belang email steins belang formulier

Schriftelijke vragen over onderhoud aan historisch wandelpad

De politieke vereniging Steins Belang stelt vragen over het onder

Onderwerp: Verzoek tot onderhoud wandelpad gelegen tussen Reekstraat en Ondergenhousweg Stein.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN:

Ex. artikel 155, 1e lid gemeente wet 42 RvO

Stein, 13 Augustus 2019

Geachte College,

Namens de politieke vereniging Steins Belang vragen wij Uw College om op korte termijn onderhoud te plegen aan het historische wandelpad gelegen tussen de Reekstraat en de Ondergenhousweg in Stein. Het wandelpad word veelvuldig gebruikt. In de bijlages vindt u een schets van de situatie terug en de huidige staat van de oversteek in de greppel.

Wij vragen Uw College de oversteek door de greppel te verbeteren door bijvoorbeeld een bruggetje en waar nodig het pad ontdoen van brandnetels.

Wij vragen Uw College spoeding in overleg te gaan met de eigenaren de gebroerders Schepers, Rijkswaterstaat en het limburgslandschap. Voor wat betreft de kosten zou de gemeente middelen kunnen nemen uit het budget onderhoud toeristische routes.

Wij rekenen up uw medewerking.

Namens de fractie Steins Belang,
Noud Claessens Fractievoorzitter Steins Belang .
Graad Coumans steunfractielid.                              

Bijlagen.

Situatieschets 1

historischpad1

Situatieschets 2

historischpad2

Fase doorgang Greppel.

historischpad3

 

AfdrukkenLaatste Nieuws

 • Standaard
 • Titel
 • Datum
 • Willekeurig
 • Steins Belang stelt schriftelijke vragen over de staat van de stoep
  Lees verder
 • Steins Belang stelde schriftelijke vragen over de staat van het trottoir
  Lees verder
 • Onderwerp: Vragen, opmerkingen en verbetersuggesties m.b.t. onduidelijke communicatie tussen gemeente
  Lees verder
 • Fractie Steins Belang stelt vragen over vermeende mistoestanden bij Stichting
  Lees verder
 • Afgelopen week tekende de zestien Zuid-Limburgse gemeenten in Valkenburg aan
  Lees verder
 • Fractie Steins Belang stelt schriftelijke vragen inzake de enquête over
  Lees verder