steins belang facebook steins belang twitter steins belang linkedin steins belang youtube steins belang email steins belang formulier

Schriftelijke vragen over Vixia

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Ex. Artikel 155 1e lid gemeentewet en artikel 42 RvO

Steins, 1 november 2017

Onderwerp: Problemen B.V. medewerkers en ongerustheid binnen het totale medewerkers bestand bij Vixia

Geacht College,

Zowel uit de wandelgangen als ook uit Dagblad de Limburger van heden bereikten onze fractie informatie die, vanuit grote bezorgdheid en ongerustheid, een aantal vragen oproept betrekking hebbende op de voorgenomen transformatie van Vixia en Vixia B.V.

Als fractie Steins Belang vragen wij u te bevorderen dat wij van het college dan wel van het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Vixia zo spoedig mogelijk antwoord krijgen op onderstaande vragen.

 1. Kunt u ons nader inzicht geven en informeren over de inhoud van een plan van aanpak, al dan niet aanwezig, waarmee passende arbeid geboden wordt aan B.V. medewerkers van Vixia in de overgang naar het beoogde participatiebedrijf?
 2. Voor hoeveel van de 56 medewerkers van de B.V. Vixia is in de planning voor oprichting van het participatiebedrijf ruimte gevonden voor passende arbeidsplaatsen?
 3. Mogen wij per omgaande beschikken over de correspondentie waar mee de O.R. van Vixia eerder haar bezorgdheid aan het bestuur heeft geuit met betrekking tot voornoemde problematiek?
 4. Als er echt een addendum is bij de plannen voor het participatiebedrijf dan is dat volstrekt nieuw voor ons. De inhoud raakt ook de medewerkers waar ook de gemeente Stein mede verantwoordelijk voor is. Wij willen weten van welke datum dit addendum is en is dit addendum wel of niet bij de vier G.R. gemeente besturen bekend, van wanneer?
 5. Wanneer is dit addendum in de vergadering van de G.R. aan de orde geweest en wel of niet vastgesteld?
 6. Waren in de vergadering/bespreking addendum alle vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten aanwezig? Wie wel en wie niet? Eventueel waarom niet aanwezig?
 7. Wij willen per omgaande beschikken over de inhoud van het addendum!
 8. De fractie Steins Belang ziet graag in een geanonimiseerd overzicht het aantal medewerkers met de gegevens van leeftijd en van welk van de voormalige bedrijven Wegom of Millenerpoort zij zijn geplaatst evenals de gemeenten waartoe deze behoren.

Wij rekenen op een spoedig antwoord,

Namens de fractie Steins Belang,

Graad Coumans
Fractievoorzitter.

 

Afdrukken


Laatste Nieuws

 • Standaard
 • Titel
 • Datum
 • Willekeurig
 • Onderwerp: Vragen multifunctionele sportaccommodatie 2.0. n.a.v. van Uw brief d.d.
  Lees verder
 • Bijgevoegd de brief met antwoorden met betrekking tot MISA 2.0
  Lees verder
 • Inhoudelijke brief Steins Belang inzake de jaarrekening 2019 en begrotingen.Geachte
  Lees verder
 • Naar aanleiding van het Verslag Raadsconferentie Beheersmaatregelen/Ombuigingen van 6 oktober
  Lees verder
 • Steins Belang stelt schriftelijke vragen over de chemokar in verband
  Lees verder