steins belang facebook steins belang twitter steins belang linkedin steins belang youtube steins belang email steins belang formulier

Terugplaatsing abri bij bushalte centrum Stein

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Ex artikel 155 1e lid Gemeentewet en artikel 39 RvO

Onderwerp: Terugplaatsing abri bij bushalte centrum Stein, Dross. Jhr. Van Kesselstraat.

Stein, 30 mei 2017

Geachte College,

De raadsfractie Steins Belang vraagt hierbij uw aandacht voor het volgende:

Tot voor het begin van de bouwfase 2 van het centrumplan Stein stond bij beide bushaltes aan de Dross. Jhr. Van Kesselstraat een z.g. abri of wel een beschutte wachtplek voor de lijnbus. Bij de start van de bouw is de abri bij de nieuw aangelegde bushalte aan deze straat niet meer terug geplaatst.

Wij zijn daar, als politieke partij mede verantwoordelijk voor de herinrichting van ons centrum, door diverse regelmatige openbaar vervoer reizigers op gewezen.

Net als de vraag stellende burgers vinden ook wij het belangrijk dat de bushalte in het centrum, waar nog vele jongeren én ouderen gebruik van maken, weer compleet gemaakt wordt inclusief een abri zoals die ook aan de overzijde aanwezig is.

Van belang voor u en voor ons is het om te weten dat personen welke eerder mondeling zowel bij Arriva als ook bij onze gemeente verzocht hebben om de abri terug te plaatsen, antwoorden krijgen welke ze niet kunnen plaatsen:

- Van onze gemeente: “het is een verantwoordelijkheid van de vervoerder en een reclamebureau, wij gaan daar niet over”. “De abri komt er niet meer, dit is het nieuwe beleid van vervoerder Arriva”.

- Van Arriva: “wij gaan daar niet over, daarvoor moet u bij de gemeente zijn”.

Onze vragen:

 1. Wie is er verantwoordelijk voor plaatsing en/of onderhoud van de abri’s?
 2. Begrijpt u dat burgers c.q. klagers zich van het beroemde kastje naar de muur gestuurd worden? En dat ze zich dan met hun vragen c.q. klachten bij ons melden?

Steins Belang is van mening dat dit anders moet, op een serieuze vraag dient aan helder antwoord te komen van betrokken en verantwoordelijke partijen. Wij ondersteunen de vraag voor terugplaatsing van de abri bij de nieuw aangelegde bushalte en wel zo spoedig mogelijk.

Indien het geen beleid meer zou zijn van degene die de abri’s eerder geplaatst heeft of van degene die er een weggehaald heeft, willen wij toch actie.

Wij vragen het college:

 1. Per omgaande te onderzoeken wat de kosten voor de gemeente zijn voor plaatsing van een abri als de gemeente die vanwege gewijzigd beleid of beleidsafspraken zelf moet dragen?

In dat geval zullen wij in een van de volgende raadsvergaderingen een initiatief voorstel daarvoor indienen.

Wij vragen uw begrip en medewerking in deze,

Fractie Steins Belang

Graad Coumans                       Paul Lardenoije                        Mirjam Driessen 

 

AfdrukkenLaatste Nieuws

 • Standaard
 • Titel
 • Datum
 • Willekeurig
 • Onderwerp: Vragen multifunctionele sportaccommodatie 2.0. n.a.v. van Uw brief d.d.
  Lees verder
 • Bijgevoegd de brief met antwoorden met betrekking tot MISA 2.0
  Lees verder
 • Inhoudelijke brief Steins Belang inzake de jaarrekening 2019 en begrotingen.Geachte
  Lees verder
 • Naar aanleiding van het Verslag Raadsconferentie Beheersmaatregelen/Ombuigingen van 6 oktober
  Lees verder
 •  Steins Belang stelt vragen omtrent project reconstructie Mauritsweg.
  Lees verder
 • De inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte binnen
  Lees verder