steins belang facebook steins belang twitter steins belang linkedin steins belang youtube steins belang email steins belang formulier

Grondwater verontreiniging Steinerbos

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Ex artikel 155 1e lid Gemeentewet en artikel 39 RvO

Onderwerp: Grondwater verontreiniging Steinerbos

Stein, 19 april 2017.

Geacht College,

Vandaag namen wij kennis van de grondwater verontreiniging welke heeft geleid tot het stoppen van de toevoer van grondwater dat opgepompt werd voor het bijvullen van de vijver in het Steinerbos.

Deze wijze van bijvullen van de vijvers met grondwater is enkele jaren geleden begonnen na gedegen onderzoek en op initiatief van o.a. de raadsfractie Steins Belang.

Naar aanleiding van de berichtgeving heeft onze fractie de volgende vragen:

 1. Is het juist dat de waterkwaliteit zoals gemeten bij het slaan van de waterput goed en veilig was voor de vulling van de vijvers en beschikt uw college over de gegevens van de toenmalige kwaliteitsmetingen van het water? Kunt u de raad daar verder over informeren?

 2. Wanneer is de grondwaterverontreiniging geconstateerd en aan de hand van welk feit of waarneming?

 3. Wanneer is de watertoevoer van grondwater ten gevolge van de geconstateerde verontreiniging gestopt?

 4. Kan de geconstateerde verontreiniging verder ook nadelige gevolgen hebben voor de gezondheid van mens en dier in de omgeving?

 5. Wat is de oorzaak van de verontreiniging die, volgens het krantenbericht, afkomstig is van Chemelot?

 6. Is het probleem welk de verontreiniging heeft veroorzaakt opgelost?

 7. Is de verontreiniging van bodem en grondwater van dien aard dat de kwaliteit van het grondwater op termijn zal verbeteren?

 8. Zal DSM-Chemelot de verbetering van het grondwater alleen zelf bemonsteren en beoordelen of heeft een externe onafhankelijke instantie hierbij ook een taak? Zo ja, welke instantie?

Verder kunnen wij voorlopig leven met de financiële regeling welke met DSM is getroffen ten gevolge van de nadelige gevolgen van de verontreiniging.

Rekenend op uw spoedig antwoord,

Namens de raadsfractie Steins Belang,

Graad Coumans Paul Lardenoije Mirjam Driessen

Afdrukken


Laatste Nieuws

 • Standaard
 • Titel
 • Datum
 • Willekeurig
 • Onder de kop: “Tekort panden Vixia 7,3 miljoen” leest u
  Lees verder
 • Een beetje onwennig maar goed op de hoogte van hun
  Lees verder
 • Vandaag de 'Cultuurprijs' tijdens de waarderingsavond. Allemaal winnaars om trots
  Lees verder
 • De laatste raadsvergadering van deze raadsperiode. Op 21 maart 2018
  Lees verder
 • Tijdens het lijsttrekkersdebat op 20 maart jl. gaf Gina van
  Lees verder
 • Hierbij de voorlopige telling van het aantal stemmen per kandidaat.
  Lees verder