steins belang facebook steins belang twitter steins belang linkedin steins belang youtube steins belang email steins belang formulier

Route en ontbinding carnavalsoptocht

Burgemeester en Wethouders

Stadhouderslaan 200

6171 KP STEIN.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Ex artikel 155 1e lid Gemeentewet en artikel 39 RvO

Onderwerp: Route en ontbinding carnavalsoptocht De Steinder Bök op 26 februari 2017

Geacht college,

Van enkele bewoners van de Moutheuvel, aanleunwoningen en appartementen boven MFC De Grous krijgen wij signalen dat de optocht dit jaar niet langs de Moutheuvel aan de Heerstraat Centrum zou trekken. De ontbinding zou volgens deze signalen gaan plaatsvinden op het pleintje voor Fitnesscentrum Anytime en restaurant Luna.

Vele senioren welke in het centrum van Stein wonen, zien graag de optocht langs hun woonplek passeren, aan een ontbinding van de stoet nog voordat deze langs hun woonplek trekt is geen behoefte.

Het voornemen om de gehele dag een parkeerverbod in te stellen vinden de bewoners en ook wij, een onnodig en onaanvaardbaar idee. Anytime, Luna en ook andere zaken zijn die dag geopend en hebben belang bij een goede bereikbaarheid van hun zaken.

Naar de mening van onze fractie zou de ontbinding van de optocht niet op die plaats moeten en kunnen plaats vinden.

Via de Heerstraat Centrum en de Stadhouderslaan door trekken tot op de grote parkeerplaats aan de Dross. Jhr. Van Kesselstraat zou, onzes inziens, een beter alternatief zijn.

Onze vraag:

De optochtroute, in overleg met de Steinder Bök zo te plannen dat de optocht toch langs de Moutheuvel, aanleunwoningen en de seniorenappartementen aan de Heerstraat Centrum trekt en de ontbinding dus niet op het pleintje voor Anytime en Luna plaats gaat vinden?

In afwachting van uw spoedige reactie,

Namens de raadsfractie Steins Belang,

Graad Coumans-fractievoorzitter Paul Lardenoije-raadslid

 

Afdrukken


Laatste Nieuws

 • Standaard
 • Titel
 • Datum
 • Willekeurig
 • DOS heeft de afgelopen weken met de partijen SB, CDA,
  Lees verder
 • Inmiddels hebben diverse gesprekken plaatsgevonden in het kader van de coalitie
  Lees verder
 • Gina, Noud en Mirjam tekenen het coalitie akkoord van de
  Lees verder
 • Na de verkiezingen van maart 2018 heeft DOS als grootste
  Lees verder
 • Bijgaande koppeling opent de antwoordbrief aan de fractie Steins Belang
  Lees verder
 • Ook de komende vier jaar gaat Steins belang weer deel
  Lees verder