steins belang facebook steins belang twitter steins belang linkedin steins belang youtube steins belang email steins belang formulier

Coalitie onderhandelingen per 17 april

0
0
0
s2smodern

Inmiddels hebben diverse gesprekken plaatsgevonden in het kader van de coalitie onderhandelingen.
In de gesprekken met CMB is duidelijk geworden dat CMB op de belangrijke thema’s een zogenaamde vrije stemming zou willen hebben als deze partij deel uit zou maken van een coalitie. Steinerbos en Bramert Noord zouden daarbij als onderwerpen in het ongewis zijn gebleven omdat CMB niet of slechts gedeeltelijk bereid was hierover afspraken te maken in het coalitieakkoord. DOS, en ook de andere gesprekspartners willen in het coalitieakkoord goede afspraken maken. En over de majeure thema’s zeker.

Lees meer

Afdrukken

Voortgang coalitie-onderhandelingen per 16 april 2018

0
0
0
s2smodern

DOS heeft de afgelopen weken met de partijen SB, CDA, VVD en CMB drie keer aan tafel gezeten in het kader van de coalitie-onderhandelingen. De gesprekken verlopen in een goede sfeer. Na een eerste verkennende gespreksronde is daarna vooral over de inhoud gesproken. Het Steinerbos, Bramert Noord en Vixia zijn de leading thema’s. Dat zal niemand verbazen, want dat waren ook de punten die in de verkiezingscampagne de boventoon voerden. Wij concluderen dat op basis van de inhoud van het beoogde beleid in dit stadium van de gesprekken nog meerdere coalitievarianten mogelijk zijn.

Lees meer

Afdrukken

Aftrap bijeenkomsten accomodatiebeleid

0
0
0
s2smodern

Wethouder Anton Roest geeft de aftrap bij de eerste bijeenkomst over het accommodatiebeleid. Met een geweldige opkomst van meer dan 100 personen. Dit onderwerp leeft in onze gemeente en zal zeker vruchtbaar vervolg krijgen.

Afdrukken

Hertelling uitslag bekend

0
0
0
s2smodern

 

De hertelling heeft niet geleid tot wijziging in de toebedeelde zetels en eveneens niet geleid tot wijziging in de te benoemen raadsleden. Verdere toelichting volgt in de openbare zitting van het Centraal Stembureau op maandag 26 maart a.s. om 12.00 uur waarin de definitieve uitslag wordt vastgesteld. De openbare vergadering vindt plaats in de raadzaal.

Het Centraal Stembureau, De voorzitter van het Centraal Stembureau, Mw. M.F.H. Leurs-Mordang

Lees meer

Afdrukken


Laatste Nieuws

 • Standaard
 • Titel
 • Datum
 • Willekeurig
 • Onder de kop: “Tekort panden Vixia 7,3 miljoen” leest u
  Lees verder
 • Een beetje onwennig maar goed op de hoogte van hun
  Lees verder
 • Vandaag de 'Cultuurprijs' tijdens de waarderingsavond. Allemaal winnaars om trots
  Lees verder
 • De laatste raadsvergadering van deze raadsperiode. Op 21 maart 2018
  Lees verder
 • Tijdens het lijsttrekkersdebat op 20 maart jl. gaf Gina van
  Lees verder
 • Hierbij de voorlopige telling van het aantal stemmen per kandidaat.
  Lees verder