steins belang facebook steins belang twitter steins belang linkedin steins belang youtube steins belang email steins belang formulier

ALGEMENE BESCHOUWINGEN: Programmabegroting 2022-2025

Kijkend naar de voorliggende programmabegroting wil Steins Belang graag stilstaan bij de volgende hoofdthema’s:
Sociaal Domein, Toerisme, Energietransitie, Wonen en al laatste verkeer en bereikbaarheid.
Lees verder voor de gehele Programmabegroting 2022-2025

Lees meer

Afdrukken

Verhogen van het minimumloon?

In Stein zijn momenteel veel inwoners die ondanks een onmisbaar beroep, een inkomen hebben waarmee ze officieel tot de werkende armen behoren. Dit betekent dat deze inwoners hun gezinnen niet of nauwelijks kunnen onderhouden.
Als Steins Belangvinden wij dit onacceptabel, daarom ondersteunen wij de motie: ‘aansluiting bij coalitie minimumloon naar € 14,-
Door het ondersteunen van deze motie te ondersteunen geven wij een duidelijk signaal richting Den Haag dat er verandering moet komen.

Lees meer

AfdrukkenLaatste Nieuws

 • Standaard
 • Titel
 • Datum
 • Willekeurig
 • Steins Belang stelt schriftelijke vragen over de staat van de stoep
  Lees verder
 • Steins Belang stelde schriftelijke vragen over de staat van het trottoir
  Lees verder
 • Onderwerp: Vragen, opmerkingen en verbetersuggesties m.b.t. onduidelijke communicatie tussen gemeente
  Lees verder
 • Fractie Steins Belang stelt vragen over vermeende mistoestanden bij Stichting
  Lees verder
 • Afgelopen week tekende de zestien Zuid-Limburgse gemeenten in Valkenburg aan
  Lees verder
 • Fractie Steins Belang stelt schriftelijke vragen inzake de enquête over
  Lees verder