steins belang facebook steins belang twitter steins belang linkedin steins belang youtube steins belang email steins belang formulier

Bezetting adviescommissies

Commissieleden

Naast onze wethouder en raadsleden zijn ook een aantal burgerleden actief in de verschillende adviescommissies, voor Steins Belang zijn dat:

  • Noud Claessens
  • Stef Conjour
  • Rene Demandt
  • Arlyb Hoezen-Lingaya
  • Michel Laven
  • Marly van der Wijk

Afdrukken